top of page
1-01.jpg

PEOPLE

การศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

 

การพัฒนาเยาวชนให้มีรากฐานที่ดีและแข็งแรง ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม วิชาการ และเน้นหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง รวมถึงการดูแลคนพิการ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนให้มีความเข้มเเข็ง

1.jpg

PROSPERITY

การพัฒนาสินค้า และอาชีพ

การแบ่งปันความรู้ทางการค้าและชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น สินค้า หัตถกรรม ที่มีการรีไซเคิล หรือ Upcycling ปรังปรุงรูปแบบ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมอาชีพในชุมชน สนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศไทยให้เติบโตทันตลาดโลกและก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง

PLANET

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี จึงเกิดเริ่มต้นโครงการ Circulifr by M Wrap เพื่อส่งเสริมความรู้ในการคัดแยกขยะ การรีไซเคิล และจัดการขยะอาหาร (Food Waste)  รวมถึงการส่งเสริมการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

12.jpg

PEACE&
PARTNERSHIP

ความสงบสุขและความร่วมมือ

 

การสร้างความร่วมมือร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า ในการมุงเน้นพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ รวมถึงเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานต่างชาติ เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

DSCF0414.JPG

"เอ็มเอ็มพีพร้อม" โครงการภายใต้
บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มุ้งเน้นการพัฒนาสังคม
ตามหลัก Sustainable Development Goals (SDGs)

เรามุ้งเน้นในการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม
เกิดเป็นโครงการรีไซเคิล 
Circulifr by M Wrap เก็บ เพื่อ กลาย
เพื่อส่งเสริมความรู้ในการคัดแยกขยะ การรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

"เอ็มเอ็มพีพร้อม"  ส่งมอบรองเท้าบูท รีไซเคิลจาก เอ็ม แรป
มอบให้แก่ชุมชน, โรงเรียน ในพื้นที่เขาใหญ่นำไปใช้
เพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม เอ็มเอ็มพี

6d8f41050adb6fb8238e7e3159802e83dbcad765

MMP CORP. ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก 

19-8-63

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MMP CORPORATION LTD.) มีนโยบายให้พนักงาน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยครั้งนี้...

Screen Shot 2563-09-19 at 10.57.13.jpg

“เอ็มแรป” เดินหน้าโครงการเพื่อสังคม “เก็บ เพื่อ กลาย” (Circulife By M Wrap) จับมือกว่า 30 โรงแรมทั่วไทย 

27-8-63

เทรนด์และพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกวันนี้เปลี่ยนไป การใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น ผู้คนส่วนใหญ่พยายามลดปริมาณขยะและมลภาวะที่เกิดจากตนเอง ต้องการสร้าง...

aday_ppt-6033.jpg

เปลี่ยนปัญหาเป็นประโยชน์ด้วยการออกแบบแนว Upcycling Upstyling

23-7-63

ข้อดีที่ยอดเยี่ยมของสินค้าแฟชั่นที่เกิดจากการ upcycling ขยะพลาสติกและเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ คือความสนุกสนานและรูปลักษณ์โดดเด่นที่หลายคนมองเห็นแล้ว...

0f7f7c017a8e02b63e0ebaf1646ab4a2d6228e18

MMP CORP. มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

31-7-63

นายสุพจน์ หิรัญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ด้วยตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา และสวัสดิการของ...

Screen Shot 2563-09-19 at 11.09.25.jpg

เปิดโมเดล “ใช้ชีวิต” คนรุ่นใหม่ใส่ใจโลก

31-7-63

มาถึงกลยุทธ์ที่ 3 เป็นกลยุทธ์ที่เราให้ความสำคัญมากคือ Step up หรือการยกระดับเรื่องความยั่งยืน ซึ่งหากถามว่า “ยั่งยืน” ก่อนโควิดกับหลังโควิดต่างกันไหม...

image_big_5ebec05b4f775.jpg

MMP CORP. สนับสนุนชุดPPE 10,000 ชุด ให้สภากาชาดไทย

15-5-63

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MMP CORPORATION  LTD.)  นำโดยนายเอนก จงเสถียร และนายสุพจน์  หิรัญทรัพย์  มอบชุดPPE จำนวน 10,000 ชุดและถุงสวมรองเท้า...

ธุรกิจของ เอ็มเอ็มพี

film-2.png

ธรุกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

จำหน่ายภายในประเทศ

       เอ็มเอ็มพี ก้าวเป็นผู้นำผู้ผลิตฟิล์มพันพาเลท และฟิล์มถนอมอาหารอันดับ 1 ของประเทศ และเพิ่มไลน์สินค้า

บรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรมากขึ้น อาทิ อลูมิเนียมฟอยล์, กล่องใส่อาหาร, ถุงซิปล็อค, ถุงยืดอายุผักผลไม้, บรรจุภัณฑ์

สำหรับเดลิเวอรี่, อุปกรณ์การแพ็คอาหาร, เครื่องพันพาเลท

และอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ ผู้บริโภค, ผู้ประกอบ และกลุ่ม

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

film3.png

ธรุกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

ส่งออกต่างประเทศ

       เอ็มเอ็มพี ผู้ผลิตฟิล์มยืดรายใหญ่ที่สุดในประเทศ

ไทยที่ได้มาตรฐานระดับโลก เราส่งออกฟิล์มถนอมอาหาร

เอ็ม แรป และฟิล์มพันพาเลท เอ็ม เสตรช ไปทุกภูมิภาค

ทั่วโลก มีกำลังการผลิตฟิล์มถนอมอาหาร เอ็ม แรป 10,000 ตัน/ปี ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เสตรช 80,000 ตัน/ปี ได้รับรางวัล Prime Minister Award ในสาขา

Best Exporter และThai-own brand จัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออก

Brand-01.png
bottom of page