top of page
โรงงาน เอ็มเอ็มพี คอร์ปเรชั่น 2.jpg

Over 36 years of

of Combined Experienced 

พ.ศ. 2531

CHAPTER 1

เกี่ยวกับ เอ็มเอ็มพี 5.jpg
เกี่ยวกับ เอ็มเอ็มพี 4.jpg
เกี่ยวกับ เอ็มเอ็มพี 6.jpg

การเริ่มต้นของเรา

       บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มนักธุรกิจที่เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรการบริหารในโครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ หรือ Modern Manager Program (MMP) รุ่นที่ 1 จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2527 และได้นำชื่อของหลักสูตรมาตั้งเป็นชื่อบริษัทนับแต่นั้นมา

       ในวันที่ 26 มกราคม 2531 บริษัทได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัท เอ็มเอ็มพี แพคเก็จจิ้ง กรุ๊พ และเริ่มนำเข้าฟิล์มยืดถนอมอาหารจากบริษัทในประเทศญี่ปุ่นมาจำหน่ายในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า เอ็ม แรป เพื่อมุ่งเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของคนไทยบริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ก้าวขึ้นสู่ผู้ผลิตพลาสติกฟิล์มยืดรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานระดับโลก

เกี่ยวกับ เอ็มเอ็มพี 3.jpg

พ.ศ. 2532

CHAPTER 2

Screen Shot 2563-09-21 at 16.19.40.jpg
Screen Shot 2563-09-21 at 16.19.31.jpg
Screen Shot 2563-09-21 at 16.19.36.jpg

การเติบโตอย่างยั่งยืน

 • 2532 บริษัทได้ติดตั้งเครื่องจักรผลิตฟิล์มถนอมอาหาร เอ็ม แรปเครื่องแรกที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ.สมุทรปราการ ด้วยกำลัง
  การผลิต 360 ตันต่อปี

   

 • 2538 ย้ายฐานการผลิตจากนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ไปยัง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา และติดตั้งเครื่องจักร ผลิตฟิล์มถนอมอาหารเอ็มแรป เครื่องที่ 3 ด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น 1,200 ตันต่อปี
   

 • 2539 ติดตั้งเครื่องผลิตฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม สเตรช เครื่องแรก ด้วยกำลังการผลิต 10,000 ตันต่อปี ที่โรงงาน อ. ปากช่อง
   

 • 2550 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั่วโลก บริษัทฯ ขยายกำลังการผลิตฟิล์มยืดพันพาเลท ด้วยกำลังการผลิต 14,000 ตันต่อปี และยังเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้กับผู้บริโภค อาทิเช่น เอ็ม โกลฟ, เอ็ม สลิม, เอ็ม แสตรป, เอ็ม ชริงค์,  และเอ็ม คูล ภายใต้ตราสินค้า "เอ็ม"
   

 • 2551 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก
   

 • 2552 เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้นำเสนอฟิล์มยืดพันพาเลท ชนิดพรีสเตรช (เอ็ม สเตรช -พรีสเตรช ) และฟิล์มยืดพันพาเลทชนิดไม่มีแกนกระดาษ (เอ็ม สเตรช - คอร์เลส) 

%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%

พ.ศ. 2566

CHAPTER 3

SML_15_004_1.jpg
Screen Shot 2563-07-06 at 15.43.42.jpg
sml_100302_004.neu_geschnitten.jpg

ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

      ปัจจุบันบริษัทก้าวเป็นผู้นำผู้ผลิตฟิล์มยืดระดับประเทศและภูมิภาค และเพิ่มไลน์สินค้าที่ครบวงจรมากขึ้น อาทิ อลูมิเนียมฟอยล์ เอ็ม ฟอยล์, ถุงใส่อาหาร เอ็ม แบค, บรรจุภัณฑ์เก็บความร้อน-เย็น เอ็ม คัพ, น้ำยาล้างจาน เอ็ม คลีน, เครื่องแพ็คถาดอาหาร, เครื่องพันพาเลท และอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค

bg.jpg

Over 36 years of

Glass-Trophy-Mockup-2.png

of Combined Experienced

       บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มนักธุรกิจที่เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรการบริหารในโครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ หรือ Modern Manager Program (MMP) รุ่นที่ 1 จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2527 และได้นำชื่อของหลักสูตรมาตั้งเป็นชื่อบริษัทนับแต่นั้นมา

       ในวันที่ 26 มกราคม 2531 บริษัทได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัท เอ็มเอ็มพี แพคเก็จจิ้ง กรุ๊พ และเริ่มนำเข้าฟิล์มยืดถนอมอาหารจากบริษัทในประเทศญี่ปุ่นมาจำหน่ายในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า เอ็ม แรป เพื่อมุ่งเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของคนไทยบริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ก้าวขึ้นสู่ผู้ผลิตพลาสติกฟิล์มยืดรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานระดับโลก

1.png
bottom of page