top of page
bg.jpg
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนMMP Corporation

MMP Corp. มอบพัดลมไอเย็นเอ็มคูล 2,300 เครื่อง สานต่อโครงการ เอ็มเอ็มพี พร้อม

อัปเดตเมื่อ 18 ก.ค. 2566


เอนก จงเสถียร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงโครงการ เอ็มเอ็มพี พร้อม ว่า เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมมาต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ ได้วางแผนส่งมอบ พัดลมไอเย็น เอ็มคูล ช่วยต้านภัยฝุ่นรวม 2,300 เครื่อง เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและสถานการณ์ฝุ่นควัน เบื้องต้นบริษัทเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนในหลายพื้นที่จึงได้ประสานมอบพัดลมไอเย็นเอ็มคูลรวม 1,000 เครื่อง แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการส่งมอบให้แก่โรงเรียน 100 แห่ง ทั่วประเทศ โรงเรียนละ 10 เครื่อง เพื่อช่วยบรรเทาความร้อนจากสภาพภูมิอากาศที่ร้อนและกรองฝุ่นละออง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมกลางแจ้งและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา ดูแลโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดกว่า 34,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีโรงเรียนหลายพื้นที่ที่ยังต้องการการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความพร้อมในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดย ศธ. จะจัดสรรพัดลมไอเย็นที่ได้รับการสนับสนุน ส่งต่อไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ครอบคลุมโรงเรียนทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล โรงเรียนในต่างจังหวัด และพื้นที่ห่างไกล

นอกจากนี้พื้นที่ภาคเหนือในเชียงราย ได้ประสบปัญหาหมอกควันอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปัญหาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ด้วยความเป็นห่วงประชาชน MMP Corp. จึงพร้อมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนครั้งนี้ โดยมอบพัดลมไอเย็นจำนวน 300 เครื่อง แก่ นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในสังกัด 20 แห่ง เพื่อนำไปให้บริการเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่มาใช้บริการในสถานพยาบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมอบอีก 50 เครื่อง แก่หน่วยงานภาครัฐพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน ทั้งนี้ MMP Corp. จะเดินหน้าโครงการ เอ็มเอ็มพี พร้อม ปี 66 อย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบพัดลมไอเย็นเอ็มคูลให้ครบ 2,300 เครื่อง ตามปณิธานที่วางไว้ โดยพร้อมส่งมอบให้แก่หน่วยงานทั้งานภาครัฐและเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน


สำหรับคุณสมบัติเด่นของ พัดลมไอเย็น เอ็มคูล มีระบบ Evaporative Cooling สามารถช่วยลดอุณหภูมิได้ราว 2-4 องศา ที่สำคัญมีระบบ ION ที่ทำหน้าที่ยิงประจุลบเพื่อป้องกันเชื้อรา แบคทีเรีย และฝุ่นละอองในอากาศ ได้สูงสุดถึง 40% โดยสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยใช้ปริมาณไฟฟ้าน้อยเพียง 0.33 แอมแปร์ หรือเทียบเท่ากับ 30 สตางค์ต่อชั่วโมง ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เอ็มเอ็มพีฯ ได้ตาม www.mmpcorp.co.th

Comments


bottom of page