top of page
bg.jpg
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนMMP Corporation

MMP มอบทุนวันเด็กแห่งชาติ 2566 กระตุ้นลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์


นายเอนก จงเสถียร ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MMP CORPORATION LTD.) ได้มอบหมาย ให้ผู้แทนผู้บริหาร นายเฉลิมเกียรติ เลิศศรีกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักผลิต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่ เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 7 โรงเรียน ในพื้นที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โรงเรียนวัดบันไดม้า โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น โรงเรียนบ้านปางแก โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ โรงเรียนบ้านลำทองหลาง โรงเรียนบ้านนา และโรงเรียนบ้าน โศกน้อย จำนวน 150 ทุน พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอน เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่ บริษัท เอ็มเอ็มพีฯ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


ภายในงานยังจัดกิจกรรม “รักษ์โลก” ให้น้องๆ ได้ประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ จากการรีไซเคิล สามารถนำกลับมาใช้ได้จริง ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และให้น้องๆ ได้ร่วมเล่นเกมส์ คัดแยกขยะ ให้ถูกประเภท ฝึกเป็นนิสัย มุ่งเน้นการรีไซเคิล ลดขยะ ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน


สอดคล้องกับ โครงการ “เก็บเพื่อกลาย” ที่บริษัทฯ ได้นำฟิล์มถนอมอาหาร “M Wrap” เอ็มแรป ที่ใช้แล้ว โดยจับมือกับกลุ่มพันธมิตร โรงแรม ร้านอาหาร ทั่วประเทศ นำกลับมารีไซเคิล กลายเป็น รองเท้าบูท มอบให้กับโรงเรียน และโรงพยาบาลทั่วประเทศ

สุดท้าย ทางบริษัทฯ ได้มอบพัดลม ไอเย็น “เอ็มคูล” ให้กับ 7 โรงเรียน รวมทั้งหมด 14 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และสาธารณประโยชน์ของชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

Comments


bottom of page