top of page
bg.jpg
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนMMP Corporation

พิธีส่งมอบ ถังขยะ “เก็บเพื่อกลาย”

เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง กับ โครงการ “เก็บเพื่อกลาย” คู่ค้า บริษัท เค-เฟรช จำกัด ผู้นำด้านผลิตและส่งออกน้ำมะพร้าวน้ำหอมสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป จากมะพร้าวน้ำหอม


ขานรับ เข้าร่วมโครงการ “เก็บเพื่อกลาย” ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ด้วยการนำฟิล์มถนอมอาหาร “เอ็ม แรป” ที่ไม่ใช้แล้ว จากการแพ็คมะพร้าว เก็บรวบรวม ส่งมอบให้กับโครงการ เพื่อนำไปรีไซเคิล พัฒนา ต่อยอด เป็นนวัตกรรมใหม่ กลายเป็น ของใช้ต่าง ๆ พร้อมส่งมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ห่างไกล เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

โดยทางโครงการ ได้ทำพิธีส่งมอบถังขยะ “เก็บเพื่อกลาย” สำหรับใส่ฟิล์มถนอมอาหาร ให้กับ บจ.เค-เฟรช พร้อมกันนี้ ทาง บจ. เค-เฟรช ก็ได้ส่งมอบ ฟิล์มถนอมอาหาร ที่ไม่ใช้แล้ว น้ำหนักรวม กว่า100 กิโลกรัม ให้กับโครงการ เพื่อนำไปรีไซเคิล ต่อไป


สามารถติดตามข่าวสาร และสินค้าได้ที่


Comments


bottom of page